Välkommen till Elektro Marketings hemsida. Vi är ett företag i södra Finland som sedan år 1995 erbjuder elentreprenader, elinstallationer, antenninstallationer samt service av antennanläggningar och satellitantenninstallationer för TV.

Vi fungerar även som återförsäljare av Oumans produkter för fastighetsautomation. Vi installerar värme- och ventilationsautomatik.

Vi utför också arbeten i andra delar av landet.

Vår tjänster omfattar egnahem, bostadsbolag, företag och offentliga byggnader

 
 

Elinstallation av nya egnahem

Till våra tjänster hör elentreprenader, elinstallation, konsultering samt installation av TV antenner och tillbehör till alla fastigheter oberoende av storlek, allt från sommarstugor och egnahem till prouktionshallar och offentliga byggnader.

 
 

Sanerings objekt

Vårt specialkunnande omfattar framför allt elsaneringar i äldre fastigheter.

 
 

Nyinstallation av TV antenner och tillbehör, även HD mottagning

När det gäller TV antenninstallationer, även HD mottagning och LTE avstörning, för sommarstugor, egnahem, par-eller radhus, industrihallar eller höghus och du behöver en sakkunnig antennmontör, så vänd er med förtroende till oss så skräddarsyr vi tillsammans en anläggning som passar ert behov. Vi installerar också parabolantenner.