Referenser

Bab Morkullan, affärsutrymmen och bostäder , 9500 m3 , sanering - tillbyggnad2018
Bab Morkullan, affärsutrymmen och bostäder , 9500 m3 , sanering - tillbyggnad2017
Egnahemshus, nybyggnad2016
Egnahemshus, elsanering2016
Bost.hus, 2 lokaler, elsanering2015
Fast.Ab, café-butik, elsanering2015
Villa Ahvenkallio, sanering2015