Fackman inom elbranschen

Välkommen till Elektro Marketings hemsida. Vi är ett företag i södra Finland som sedan år 1995 erbjuder elentreprenader, elinstallationer, antenninstallationer samt service av antennanläggningar och satellitantenninstallationer för TV. Vi fungerar även som återförsäljare av Oumans produkter för fastighetsautomation. Vi installerar värme­ och ventilationsautomatik.

Nu också installation och försäljning av solenergisystem. Vi utför också arbeten i andra delar av landet. Våra tjänster omfattar egnahem, fritidsstugor, bostadsbolag, företag och offentliga byggnader

ikoni_sahkourakointi

Elentre­prenader

ikoni_aurinkopaneelit

Solenergi system

ikoni_antenni

TV-antenn nät

ikoni_rakennusautomaatio

Fastighets­automation

ikoni_lammitysautomaatio

Värme­automation