Referenser

Objektets namn År Adress
Bab Morkullan, affärsutrymmen och bostäder , 9500 m3 , sanering - tillbyggnad 2018 10600 Ekenäs
Bab Morkullan, affärsutrymmen och bostäder , 9500 m3 , sanering - tillbyggnad 2017 10600 Ekenäs
Egnahemshus, nybyggnad 2016 10600 Ekenäs
Egnahemshus, elsanering 2016 00620 Helsingfors
Bost.hus, 2 lokaler, elsanering 2015 10600 Ekenäs
Fast.Ab, café-butik, elsanering 2015 Kungsgatan 5, 10600 Ekenäs
Villa Ahvenkallio, sanering 2015 02860 Esbo